Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een concept aanvraag. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Direct online regelen van een concept aanvraag

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe werkt het met een dakkapel?

In veel gevallen kunt u een dakkapel aan de achterzijde van de woning zonder vergunning plaatsen (vergunningsvrij). Aan de voorzijde van de woning is veelal wel een omgevingsvergunning nodig.

De eisen die aan een dakkapel worden gesteld staan omschreven in het welstandsbeleid (objectcriteria, hoofdstuk 6). Hier kunt u controleren of u wel of niet een vergunning aan moet vragen. Twijfelt u doe dan navraag bij de gemeente via telefoonnummer 14 0164.

Komt u er in het Omgevingsloket niet uit dat kunt u altijd nog een aanvraag indienen op papier. Pdf-bestanden zijn te downloaden in het Omgevingsloket of op te vragen bij de gemeente.

Hoeveel kost het?

Legestarieven 2022:

Concept aanvraag vergunningsvrij bouwen € 79,55

Concept wabo aanvraag € 333,--

Concept verkrijgen principe uitspraak op een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling € 697,--

Let op: De tarieven voor 2023 zijn gewijzigd!

De tarieven voor 2023 zijn te vinden in de Legesverordening 2023(externe link).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.