De omgevingsvisie is een strategische, integrale en lange termijn visie op de ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefomgeving van de gemeente Woensdrecht. De visie bevat een breed scala aan thema’s, zoals wonen, economie, duurzaamheid, veiligheid, klimaatadaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid.

De Omgevingsvisie gemeente Woensdrecht is vastgesteld door de gemeenteraad op 2 februari 2023 en is in te zien op deze pagina.