In het kader van de aangekondigde spreidingswet krijgen alle gemeenten in Nederland een taakstelling opgelegd voor het inrichten van een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Binnen de Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VRMWB) is hiertoe een transitieplan opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat alle gemeenten naar rato van het aantal inwoners hun aandeel in de opvang van asielzoekers leveren. Net als alle andere gemeenten levert Woensdrecht hier ook haar aandeel in.

De gemeente Woensdrecht biedt aan 95 personen in Putte opvang. Na overleg met onder andere de locatiemanager van het Rode Kruis, de politie, het dorpsplatform, de buurtpreventie, de eigenaar van het pand en de gemeenteraad, is geconcludeerd dat de opvang naar tevredenheid verloopt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook op besloten om akkoord te gaan met de verlenging van de opvang tot 1 mei 2025.

 

Locatie

Aan de Bosweg 2, buiten de dorpskern van Putte, ligt het voormalige terrein van Van Niftrik. Een deel van de bedrijfsloodsen is momenteel in gebruik door The Circular Plastics Factory. De eigenaar stelt het grootste deel van het kantoorpand en de bedrijfskantine met aansluitende loods beschikbaar. Dit ruimte is geschikt om er een opvanglocatie te realiseren met voldoende privacy voor de gezinnen en andere vluchtelingen. Het is een afgeschermd terrein, buiten de bebouwde kom van Putte. De kantoorunits voldoen aan de eisen om er gescheiden overnachtingsruimtes mogelijk te maken. De bedrijfskantine beschikt over de benodigde faciliteiten. De vluchtelingen kunnen er zelf groepsmaaltijden bereiden. Met de bijplaatsing van douche- en toiletvoorzieningen in de aangrenzende loods is ook het sanitair geregeld.

Contact en meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag niet in onderstaand overzicht? Dan kunt u contact opnemen met onze servicelijn via tel. 14 0164 of vanuit het buitenland 00 31-164 61 11 11.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de locatiemanager van het Rode Kruis in Putte via: vlu.putte@rodekruis.nl of tel. 06-38930695.

Veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord. Speciaal voor de direct omwonenden en ondernemers in de omgeving zijn er diverse brieven opgesteld.

Veelgestelde vragen

Foto van het plein voor het gemeentehuis van Woensdrecht

Algemene vragen vluchtelingen en de opvanglocatie

 • Waarom vangt de gemeente Woensdrecht vluchtelingen op?
  De vluchtelingencrisis in Nederland is nog altijd gaande. Er is landelijk een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren. Van alle gemeenten in Nederland wordt daarom onverminderd verwacht dat zij een bijdrage leveren.  
 • Waarom is gekozen voor het terrein van Van Niftrik als opvanglocatie?
  Aan de Bosweg 2, buiten de dorpskern van Putte, ligt het voormalige terrein van Van Niftrik. Een deel van de bedrijfsloodsen is momenteel in gebruik door The Circular Plastics Factory. De eigenaar stelt het grootste deel van het kantoorpand en de bedrijfskantine met aansluitende loods beschikbaar. Dit object blijkt geschikt om er een opvanglocatie te realiseren met voldoende privacy voor de gezinnen en andere vluchtelingen. Het is een afgeschermd terrein, buiten de bebouwde kom van Putte. De kantoorunits voldoen aan de eisen om er gescheiden overnachtingsruimtes mogelijk te maken. De bedrijfskantine beschikt over de benodigde faciliteiten. De vluchtelingen kunnen er zelf groepsmaaltijden bereiden. Met de bijplaatsing van douche- en toiletvoorzieningen in de aangrenzende loods is ook het sanitair geregeld.
 • Waarom is besloten om de opvang met twee jaar te verlengen?
  Tot op heden hebben wij geen meldingen ontvangen van overlast en de vluchtelingen hebben hun draai gevonden op deze locatie.
  Bovendien wordt door gebruik te maken van deze locatie (een kantoorpand) geen woonruimte weggenomen uit de toch al krappe woningmarkt. Zo kunnen we ons blijven inzetten voor andere doelgroepen zoals starters en senioren die op zoek zijn naar een woning. Om deze reden en met het oog op de aankomende spreidingswet, wordt ervoor gekozen om de opvanglocatie in Putte tot 1 mei 2025 aan te houden. Dit besluit is genomen na uitgebreid gesproken te hebben met de lokale politieke partijen en samenwerkingspartners in deze zoals de politie, het Rode Kruis, het dorpsplatform en de buurtpreventie.
 • Wat is 'opvang'?
  Bij opvang worden vluchtelingen voor een periode opgevangen. Zij zijn in afwachting van de uitslag van hun asielaanvraag. Deze opvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten.
 • Om hoeveel mensen gaat het?
  Er worden in totaal 95 personen opgevangen in de gemeente Woensdrecht. 
 • Hoe lang worden de vluchtelingen opgevangen?
  Tot 1 mei 2025 kunnen de mensen verblijven in de opvang in Putte.
 • Waar komen deze mensen vandaan?
  De vluchtelingen komen uit diverse landen. In augustus 2022 is deze groep aangekomen in de crisisnoodopvang in Hoogerheide. In september hebben ze verbleven in Bergen op Zoom. Vanaf oktober verblijven zij in Putte.
 • Waarom komen er vluchtelingen naar Nederland?
  Op veel plaatsen in de wereld zijn conflicten gaande. Inwoners vluchten voor oorlog, geweld of vervolging en zoeken veiligheid en bescherming in andere landen. Ook kan men gevlucht zijn uit angst voor vervolging vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, geaardheid, politieke overtuiging en of het behoren tot een bepaalde sociale groep.  Deze landen, zo ook Nederland, worden geconfronteerd met een groeiend aantal vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de vraag niet meer alleen aan en vraagt daarom naar opvanglocaties buiten de reguliere opvang.
 • Waar gaan ze na deze periode naartoe?
  Het is nog niet bekend waar de mensen dan naartoe gaan.
 • Hoeveel geld gaat deze opvang de gemeente kosten?
  Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. De kosten voor ons als gemeente vallen dus mee en kosten die gemaakt worden krijgen we veelal terug.
 • Kan ik bezwaar maken?
  Nee, er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen de beslissing om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. 
 • Wat doet de gemeente voor omwonenden?
  Voor direct omwonenden en ondernemers die in de buurt van de opvanglocatie gevestigd zijn, hebben we extra aandacht. Zij hebben diverse bewonersbrieven ontvangen met informatie die voor hen van belang is.
 • Hoe verloopt de communicatie?
  Omwonenden en ondernemers die in de buurt van de opvanglocatie gevestigd zijn, hebben een brief ontvangen. Het dorpsplatform en onze Belgische buurtgemeenten zijn geïnformeerd, net als de pers. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze pagina, dan kunt u bellen met onze servicelijn (tel. 140164) of vanuit het buitenland 00 31-164 61 11 11.

Samenstelling en dagelijks leven

 • Zitten er mensen bij die uitgeprocedeerd zijn?
  Nee, er zitten geen uitgeprocedeerde vluchtelingen in de opvang. Het gaat bij deze opvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.
 • Sommigen vluchtelingen zijn goed gekleed en hebben een smartphone. Hoe komen ze daaraan? 
  Een politieke vluchteling is niet per definitie arm. Mensen kunnen in hun eigen land een hoge opleiding hebben gevolgd en een goede baan of goed draaiend bedrijf hebben gehad. Veel bezittingen kunnen ook zij niet meenemen. Ze kunnen ook lang niet altijd over hun geld in het land van herkomst beschikken.
 • Sommige vluchtelingen zie je winkelen in Nederlandse winkels. Hoe komen ze aan geld?
  Vluchtelingen krijgen van de Nederlandse overheid (COA) een bescheiden leefbudget. Het kan zijn dat zij hiervan (gezamenlijk) bepaalde spullen kopen in Nederlandse winkels.
 • Moeten de vluchtelingen binnen het terrein van de opvang blijven?
  De vluchtelingen die in Putte opgevangen worden, zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit. We zetten in onze eigen huisregels dat men tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moet zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten.
 • Wat wordt er voor de vluchtelingen geregeld?
  Bij opvang wordt er een slaapplaats, (sanitaire) voorzieningen en eten geregeld. Het kantoorpand wordt ingericht met bedden en de kantine wordt ingericht als keuken. Daarnaast plaatsen we extra douche- en toiletunits. Uiteraard is er ook aandacht voor zaken als toegang tot medische gezondheidszorg, het ophalen van vuilnis en toezicht.

Veiligheid en privacy

 • Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?
  Medewerkers van een beveiligingsbedrijf zijn elke dag, 24 uur per dag aanwezig. Zij houden toezicht op het komen en gaan van de vluchtelingen, medewerkers en de vrijwilligers. Iedereen die de opvanglocatie binnen wil moet zich aanmelden en identificeren bij de beveiliging. Beveiligingsmedewerkers zijn niet alleen aanwezig binnen het pand, maar zijn ook zichtbaar in de omgeving. Als het nodig is neemt de beveiliging contact op met de politie.
 • Hoe worden eventuele verstoringen van de openbare orde opgelost? 
  Bij aankomst op de opvanglocatie krijgen de vluchtelingen de huisregels uitgereikt en toegelicht. Daarbuiten hebben zij zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Een vluchteling heeft er ook belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit consequenties kan hebben voor de asielprocedure.
 • Ik maak me zorgen of heb klachten. Bij wie kan ik terecht?
  Bij vragen of wanneer er tijdens de opvangperiode klachten zijn,  kunt u bellen naar onze servicelijn (tel. 14 0164) of vanuit het buitenland 00 31-164 61 11 11.

Vrijwilligers

 • Kan ik helpen?
  Mocht u als vrijwilliger aan de slag willen of iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. U kunt zich melden via onze servicelijn, tel: 140164 of vanuit het buitenland 00 31-164 61 11 11 of per e-mail: gemeente@woensdrecht.nl o.v.v. vluchtelingenopvang.