Heeft u zelf last van een depressie, angst of onzekerheid? Praat erover met iemand die u vertrouwt in uw omgeving. Ga naar uw huisarts voor een luisterend oor of hulp.

Spoed

Heeft u direct hulp nodig? Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt een melding doen bij het Meldpunt crisiszorg. Er wordt dan gekeken of deze persoon hulp nodig heeft. En welke hulp er nodig is.
Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar. Bel: 0800-5099.

Steun

Zoekt u contact met mensen die zelf of als naaste ervaring hebben gehad met psychische problemen? GGZWNB organiseert ontmoetingen met ervaringsdeskundigen. Meer informatie vindt u op: www.ggzwnb.nl/herstelxl(externe link).