In het kader van de Wet open overheid worden de adviezen uit de categorie Adviezen van de Wet open overheid hier binnenkort gepubliceerd. Denk hierbij aan:

  • Adviesraad Sociaal Domein
  • Rekenkamer
  • Bezwaarschriftencommissie

Binnenkort dienen ook de adviesaanvragen openbaar gemaakt te worden. Het publiceren is in de categorie Adviezen nog niet verplicht. Dit wordt pas later bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt er een publicatieplicht voor nieuwe adviezen en adviesaanvragen.

Woo adviezen en adviesaanvragen

Resultaten worden gesorteerd op datum van publicatie.

Op dit moment zijn er nog geen publicaties openbaar gemaakt. Het publiceren is in de categorie Adviezen nog niet verplicht.