In onze gemeente is de werkgroep verkiezingen druk bezig met alle voorbereidingen. Op deze webpagina verschijnen alle publicaties rond de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in Woensdrecht.

Recente publicaties

  • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap - stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

    De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, die van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en van de leden van waterschap De Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

  • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap - stemmen bij volmacht

    De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, die van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en de leden van het algemeen bestuur van waterschap De Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.