Elektriciteit is een eerste levensbehoefte geworden. We kunnen niet zonder. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet hebben en houden. 

Met voldoende capaciteit voor de toekomst. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg wordt maximaal benut voor transport van elektriciteit, maar de vraag naar en het aanbod van duurzame stroom neemt toe. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbinding, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Ook is TenneT wettelijk verplicht om nieuwe (grootschalige) leveranciers van zonne- en windenergie op zee en land aan te sluiten. Met de huidige verbinding is dat niet mogelijk.

Daarom legt TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan die ook door de gemeente Woensdrecht zal lopen. Omdat de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België vergroot moet worden, is bij Rilland een koppelstation nodig. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is de verbinding Zuid-West 380 kV opgesplitst in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost).

Meer informatie(externe link)