De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Wat moet ik doen?

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem.

Meldingsformulier

  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Als een rolstoel voor u de beste oplossing is dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is.

Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden.

Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Als zo'n hulpdienst niet kan, dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • een rolstoel
  • een aanpassing aan uw rolstoel
  • een geldbedrag, zodat u zelf een rolstoel kunt kope
  • deelname aan een rolstoelpool.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college van burgemeester en wethouders 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.