Als u zich zorgen maakt omdat het niet goed lijkt te gaan met iemand in de buurt, dan kunt u dat melden bij de wijk-GGD’er. Bijvoorbeeld omdat iemand overlast veroorzaakt, verward gedrag vertoont of als u signalen van verwaarlozing herkent. Soms lukt het iemand niet om zijn of haar leven op orde te houden omdat er achterliggende problemen spelen. De wijk-GGD’er helpt om de juiste hulp in te schakelen en daarmee de rust terug te brengen.

Meld uw zorgen

Maakt u zich zorgen over iemand? Bel het Meldpunt Crisiszorg op telefoonnummer 0800-5099. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. In levensbedreigende situaties belt u 112.