Als u zich zorgen maakt omdat het niet goed lijkt te gaan met iemand in de buurt, dan kunt u dat melden bij de wijk-GGD’er. Bijvoorbeeld omdat iemand overlast veroorzaakt, verward gedrag vertoont of als u signalen van verwaarlozing herkent. Soms lukt het iemand niet om zijn of haar leven op orde te houden omdat er achterliggende problemen spelen. De wijk-GGD’er helpt om de juiste hulp in te schakelen en daarmee de rust terug te brengen.

De wijk-GGD’er is een deskundige die zowel op psychisch als op medisch vlak goed onderlegd is en de weg naar de juiste hulp kent. Door op tijd hulp te bieden bij signalen kunnen mensen met verward gedrag eerder geholpen worden. Of het nu gaat om eenzaamheid, verslaving, moeite met het dagelijks functioneren of een veiligheidsproblemen.

Meer informatie over de wijk-GGD'er is te vinden in de folder..


Hulp bieden

U kunt helpen door uw zorgen te melden via het Meldpunt Crisiszorg. Hier wordt gekeken welk soort hulp er nodig is. Zij kunnen bijvoorbeeld de wijk-GGD’er inschakelen, de politie of een andere professional die hulp kan bieden.

Meld uw zorgen

Maakt u zich zorgen over iemand? Bel het Meldpunt Crisiszorg op telefoonnummer 0800-5099. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. In levensbedreigende situaties belt u 112.

Subsidie

De wijk-GGD’er is een nieuwe functie, die in 2022 ingezet wordt door de gemeente, de politie, BWI Woensdrecht en zorgorganisaties zoals GGD en GGZWNB om mensen met verward gedrag eerder en beter te kunnen helpen.

ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stelt in het kader van het ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag’ subsidie beschikbaar voor een pilot van een jaar.