De gemeente Woensdrecht richt zich op het realiseren van voldoende sport- beweeg- en cultuuraanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Om iedereen in de gemeente te bereiken zijn er buurtsportcoaches en jongerenwerkers actief op en rondom de scholen, de wijken, de buurten en bij de verenigingen.

De gemeente Woensdrecht legt samen met de Brede Welzijnsinstelling (BWI) verbindingen met de verenigingen, de basisscholen en diverse andere lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, wonen en sport- en cultuur.

Kijk voor meer informatie op de speciale website:

Sport en cultuur in Woensdrecht