Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Wat moet ik doen?

U vraagt online de vergunning aan bij de gemeente. 

Direct online regelen (externe link)

Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Hoe werkt het?

De gemeente Woensdrecht heeft een standplaatsenbeleid opgesteld. 

Het beleid rond standplaatsen in de terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): www.woensdrecht.nl/apv.

Tevens zijn er beleidsregels voor standplaatsen(externe link) vastgesteld.

Hieronder leest u een verkorte weergave van dit beleid.

De kernen van de gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht bestaat uit vijf kernen. Hieronder vindt u voor alle kernen de mogelijkheden voor het innemen van een standplaats.

KernLocatieMaximaal
aantal
per dag
HoogerheideSt. Lucasplein4
HuijbergenCanadaplein/Boomstraat (bij de kerk)2
OssendrechtMarkt3
PutteMarktplein Tulpstraat/Breestraat4
WoensdrechtCol. Whittakerplein Dorpsstraat2


Vergunningen

Geen standplaatsvergunningen worden verleend op dagen dat er een weekmarkt is. Dit houdt in dat er in Hoogerheide voor de locatie op het St. Lucasplein voor de vrijdag geen standplaatsvergunningen worden verleend. In Putte worden er op de locatie op het plein aan de Tulpstraat voor de woensdag geen standplaatsvergunningen afgegeven.

Een vergunning wordt verleend als voldaan kan worden aan de voorwaarden in de Algemene Plaatselijke Verordening en het standplaatsenbeleid.

Tijdelijke/seizoensgebonden standplaatsen

Het is mogelijk voor tijdelijke/seizoensgebonden standplaatsen (bijvoorbeeld een oliebollenkramen) op andere locaties dan hierboven genoemd voor maximaal 2 maanden een vergunning te verlenen.

Wachtlijst

De gemeente Woensdrecht hanteert voor het verlenen van een vergunning geen wachtlijst. Voor meer informatie over reeds verleende vergunningen kunt u contact opnemen met de servicelijn 14 0164 of per e-mail evenementen@woensdrecht.nl.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.