De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier, tegen gunstige voorwaarden extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. Voor meer algemene informatie kunt u terecht de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de Woensdrechtse Starterslening. Het geld en de leningen worden beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Wat houdt de Starterslening in?

De Woensdrechtse Starterslening bedraagt ten hoogste 20% van de verwervingskosten van de woning die u beoogt, met een absoluut maximum van € 36.500,-. De prijs van de woning waarvoor de lening kan worden gebruikt, moet onder de NHG-grens liggen. U kunt een Starterslening aanvragen wanneer u niet ouder bent dan 35 jaar en de beoogde woning zelf gaat bewonen.

Een Starterslening aanvragen

U kunt de starterslening aanvragen op de website van de SVn.
Het is raadzaam om u door een financieel adviseur te laten adviseren over het aangaan van een Starterslening.

Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van een starterslening kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Wal via telefoonnummer 14 0164 of per e-mail via gemeente@woensdrecht.nl.