Gemeenten hebben een regierol in de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Zij worden ook wel statushouders genoemd en hebben een verblijfsvergunning voor Nederland. BWI Woensdrecht begeleidt hen bij de integratie in de Woensdrechtse samenleving.

Steunpunt Statushouders (BWI)

Vanuit het Steunpunt Statushouders krijgen statushouders begeleiding bij het regelen van praktische zaken, het opbouwen van een sociaal netwerk, het leren van de taal, het volgen van onderwijs, het vinden van werk en meer. Via het participatieverklaringstraject worden zij bekend gemaakt met Nederlandse kernwaarden en het belang van integratie.

Het Steunpunt Statushouders van BWI Woensdrecht is bereikbaar via telefoonnummer 0164 - 672 049.

Taal

Een taal leren is oefenen. Het To-Taalhuis helpt graag. Zonder kosten en op een laagdrempelige en gezellige manier.