De Stimuleringslening is een lening waarmee u verbeteringen in of aan uw woning financiert tegen gunstige voorwaarden. Op deze pagina vindt u informatie over de Woensdrechtse Stimuleringslening. Voor meer algemene informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Waar kan de Stimuleringslening voor worden gebruikt?

De Woensdrechtse Stimuleringslening kan worden gebruikt om te investeren in duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid van uw woning. 

Denkt u bijvoorbeeld aan het energiezuiniger maken van uw woning, waardoor u kunt bijdragen aan het verlagen van uw energiekosten en de transformatie naar een verbeterde woning. In het kader van het veiliger maken van uw woning kunt u bijvoorbeeld investeren in brand- en inbraakveiligheid. Met het levensloopbestendig maken van uw woning maakt u het mogelijk om bijvoorbeeld – ondanks dat u in de toekomst mogelijk minder goed ter been bent – langer in uw huidige woning te kunnen blijven wonen.
Alle maatregelen waarvoor de lening kan worden aangevraagd worden genoemd in de Verordening Stimuleringslening.

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de Woensdrechtse Stimuleringslening. Het geld en de leningen worden beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Wat houdt de Stimuleringslening in?

De Woensdrechtse Stimuleringslening bedraagt tussen € 2.500,- en € 35.000,- en kan voor duurzaamheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen nooit meer bedragen dan € 7.500,-. De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar. Voor leningen lager dan € 12.500,- is de looptijd 10 jaar. De lening wordt verstrekt via een bouwdepot, zowel consumptief als hypothecair. Als aanvulling op de reguliere hypothecaire lening biedt de gemeente extra mogelijkheden. De Verzilverlening kan worden betaald uit de overwaarde van uw woning. U kunt de Verzilverlening aanvragen vanaf tien jaar voor uw AOW-leeftijd. Wanneer u onvoldoende inkomen heeft om voor een Stimuleringslening in aanmerking te komen, kunt u een beroep doen op de Maatwerklening. Deze kan van toepassing zijn om een noodingreep aan uw woning te financieren.

Een Stimuleringslening aanvragen

U vraagt digitaal een Stimuleringslening aan.

DigiD linkDoe een aanvraag voor een Stimuleringslening

Het is raadzaam om u door een financieel adviseur te laten adviseren over het aangaan van een Stimuleringslening.
Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van een Stimuleringslening kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Aart via telefoonnummer 14 0164 of per e-mail gemeente@woensdrecht.nl.