Via de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) worden de kosten van kinderopvang vergoed als er binnen een gezin sprake is van meervoudige problemen, waarbij het kind baat heeft bij (tijdelijke) kinderopvang.

Vanaf 1 januari 2022 voert de ISD Brabantse Wal de regeling Sociaal Medisch geïndiceerde Kinderopvang (SMI) uit voor de gemeente Woensdrecht.

Contact

Bij vragen of voor aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling bijzondere bijstand van de ISD Brabantse Wal.

Bel: 14 0164

Voor vragen over uw financiële situatie (zoals toeslagen, bijstand, e.d.) kunt u contact opnemen met de medewerkers van Startpunt Grip op Geld.

Man achter laptop