Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners gaan we als gemeente op zoek naar de beste oplossingen voor een duurzaam Woensdrecht, waar onze én volgende generaties een prettige en leefbare toekomst hebben.

Transitievisie warmte

In deze Transitievisie Warmte stippelen we het pad uit naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening. En beschrijven we per wijk de meeste kansrijke alternatieven voor duurzame verwarming ter vervanging van het aardgas. Ook worden in de visie enkele verkenningswijken aangewezen waar mogelijk op korte termijn de transitie naar aardgasvrij verder vorm gegeven kan worden met inwoners en betrokken organisaties.

Wijkuitvoeringsplannen

Een Wijk UitvoeringsPlan (WUP) en is het vervolg op de gemeentelijke Warmtevisie (Transitievisie Warmte). Het zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die van het aardgas afgaan. De WUP benoemd per wijk voorkeuren voor de warmtevoorziening die het gas moeten gaan vervangen. Deze voorkeuren zijn niet dwingend, als huiseigenaar kun je ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder geeft een wijkuitvoeringsplan richting wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Het opstellen van het plan gaat altijd in samenwerking met de wijkbewoners.