Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 juli 2022 het bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen” heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van 9 grondgebonden woningen op het perceel Bergsestraat 10 en een supermarkt met 13 appartementen op het perceel Canadaplein 1 te Huijbergen.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de ontwerp- versie.

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 5 augustus 2022 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl.

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.