Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders. Bel 0800-2000 (24/7 bereikbaar) of kijk op www.veiligthuiswb.nl(externe link). Geweld stopt niet vanzelf.