Om de veiligheid bij evenementen te garanderen kunnen organisatoren verkeersregelaars inzetten. Die personen moeten dan wel een opleiding hebben gehad.
Als u tijdens uw evenement verkeersregelend moet optreden, kan dit alleen door personen die vermeld worden op de verkeersregelaarsinzetlijst.

De organisatie meldt vrijwilligers aan om een instructie te volgen voor verkeersregelaar via de e-Iearning op www.verkeersregelaarsexamen.nI(externe link).
De verkeerkeersregelaars volgen hier digitaal een instructie. Zodra u de instructie gevolgd hebt wordt uw naam toegevoegd op de verkeersregelaarsinzetlijst. Deze lijst is bij de politie bekend. Verkeersregelaars bij een evenement moeten zich op verzoek van de politie kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Een verkeersregelaarspasje is niet meer nodig en wordt niet meer verstrekt door de gemeente, want sinds oktober 2017 is de verplichting van een pasje voor verkeersregelaars vervallen.

Wanneer u tijdens uw evenement gebruik maakt van verkeersregelaars, dient u dit op de situatietekening bij de aanvraag of melding van het evenement aan te geven. Op de tekening geeft u aan hoeveel en waar de verkeersregelaars komen te staan.

Vragen?

Raadpleeg bij het organiseren van een evenement altijd het evenementenbeleid en vul bij elk evenement het risicobeoordeling formulier in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0164 of per e-mail evenementen@woensdrecht.nl.