Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden , begeleiding groep (dagbesteding) en begeleiding individueel of een aanpassing aan uw woning, dan vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit heet: een voorziening aanvragen.

U maakt melding met een formulier bij de gemeente van uw probleem. Dat kan persoonlijk, per brief of per e-mail. Bellen mag ook.

Op woensdag is er een inloop spreekuur tussen 08.30 - 12.30 uur.

Voor de andere dagen kan u een afspraak maken via telefoonnummer 140164 toets 1 of via emailadres zorg@woensdrecht.nl.

Hoe werkt het?

U meldt de gemeente dat u hulp nodig hebt. Dit kan door persoonlijk naar het Wmo-loket te gaan, maar vaak ook door een e-mail of brief te sturen of telefonisch contact op te nemen. 

Onderzoek

Naar aanleiding van uw melding (en eventueel uw persoonlijk plan) gaat de gemeente onderzoek doen. De gemeente onderzoekt of u ook echt beperkingen hebt en kijkt ook of anderen u misschien kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.

Als het onderzoek klaar is geeft de gemeente de uitkomsten van het onderzoek en de oplossingen schriftelijk aan u door.

Aanvraag

Als blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt. U mag, na het onderzoek, dus altijd een aanvraag doen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren.

Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente binnen 2 weken hierop beslissen.

Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.