Watertips. Wat kunt u zelf doen om het water schoon te houden?

Gooi geen vaste stoffen en chemicaliën door het riool

Vetresten die aangetroffen worden in het riool
Vetresten die aangetroffen worden in het riool

U kunt zelf veel doen om bijvoorbeeld te voorkomen dat uw riool verstopt raakt, het zuiveringsproces wordt verstoord of er wateroverlast optreedt in en om het huis.

Gooi geen vaste, vette of chemische stoffen via het toilet of de gootsteen weg. Deze stoffen kunnen verstopping of zelfs beschadiging van het afvoersysteem in uw huis of het riool veroorzaken. Daarnaast verstoren schadelijke stoffen als oude medicijnen en chemicaliën het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gooi schoonmaakdoekjes en luierdoekjes in de afvalbak

Vooral schoonmaakdoekjes en luierdoekjes vormen tegenwoordig een probleem. Niet alleen verstoppen ze het riool maar veroorzaken ook schade aan de pompen van rioolgemalen. Dat levert een flinke schadepost op. Alle belastingbetalers draaien voor de kosten hiervan op. De oplossing is simpel: gooi deze doekjes in de afvalbak!

Gooi dus in het algemeen geen vaste, vette en chemische stoffen in het toilet of uw afvoer om te voorkomen dat ze schade veroorzaken aan het riool en het zuiveringsproces.

Ga naar www.onswater.nl en lees daar wat u zelf nog meer kunt doen om het water schoon te houden.

Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen op verhardingen

Voegenborstel
Voegenborstel

Dagelijks komen grote hoeveelheden chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het grondwater en in sloten, beken en rivieren terecht. Deze stoffen verspreiden zich snel en vormen een serieuze bedreiging voor zowel planten als dieren in hun voortbestaan.

Een alternatief voor het verwijderen van onkruid op verhardingen is borstelen. Bij tuincentra en bouwmarkten zijn speciale borstels verkrijgbaar waarmee bijvoorbeeld makkelijk onkruid uit de voegen is te verwijderen. Onkruid en algen op tegels zijn makkelijk te verwijderen door te borstelen of groen zeep te gebruiken.

Water hergebruiken

Regenwater is goed te gebruiken voor het begieten van uw border, kuipplanten en bloembakken. In een flinke regenton spaart u al gauw zo’n 200 liter regenwater.

Voorkom wateroverlast in uw tuin

Bij een hevige regenbui kan er niet alleen wateroverlast op straat zijn maar ook bij u in de tuin. Vooral als u een terras heeft of een groot deel van de tuin heeft betegeld. In die gevallen moet het overtollige water via een putje afgevoerd worden naar het regenwaterriool. Dat kan tot overlast leiden.

Een oplossing voor dat probleem is de verharding in de tuin af te wisselen met groen. Op die manier kan het water alsnog in de bodem wegsijpelen.

Waterinfiltratie in de bodem: afkoppelen

Er bestaan inmiddels ingenieuze systemen op de markt waarmee regenwater dat valt op daken en andere verhardingen via de regenpijp ondergronds op te vangen in zogeheten grindkoffers. Dat zijn waterdoorlatende tanks die ingegraven kunnen worden in de tuin en aangesloten worden op de regenwaterafvoer.

Via die grondkoffers infiltreert het water langzaam in de bodem. Hoewel ingenieus zijn deze oplossingen gewoon te bestellen en te koop bij de bouwmarkt bij u in de buurt.

Gooi geen waterplanten en ander vijvermateriaal in de sloot

Parelvederkruid
Parelvederkruid

Een vijver in de tuin is mooi. Gooi echter nooit vijverplanten en andere materiaal uit de vijver in de sloot, singel of stadsvijver.

Sommige waterplanten woekeren namelijk voort in de sloot en komen ook in rivieren terecht. Op die manier is er zelfs al een plaag ontstaan met planten als de Grote Waternavel en Parelvederkruid. Deze planten belemmeren de doorstroming van het water en moeten daarom uit het water worden gehaald. Dat kost veel geld.

Maak nader kennis met het (afval)water

Spreekbeurten en lespakketten

Water is een gewild onderwerp voor spreekbeurten, werkstukken en projecten.
Veel organisaties stellen via een website informatie beschikbaar voor spreekbeurten en werkstukken. Hieronder een overzicht:

www.riool.info(externe link) (stichting Rioned)
www.droppiewater.nl(externe link)
www.waterschappen.nl(externe link) (Unie van Waterschappen)

Rioolverstopping

Een verstopte riolering. Daar wilt u zo snel mogelijk vanaf.
Het is belangrijk om te weten wie het probleem moet oplossen. Bent u zelf verantwoordelijk of moet de gemeente u daarbij helpen?

Riool verstopt? Wat nu?

Of u zelf verantwoordelijk bent of de gemeente hangt af van de plaats en de oorzaak van de verstopping.

Zijn niet alle afvoeren in de woning verstopt?

Dan is het duidelijk dat de verstopping in de riolering van de woning zit. De eigenaar van de woning moet dan zelf het probleem oplossen. Is bijvoorbeeld de afvoer van een wastafel verstopt? Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper (zoals soda met heet water) is vaak voldoende. Als het niet helpt, pas dan op met allerlei chemische middelen. Die kunnen het riool aantasten en de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een loodgieter of rioolreinigingsbedrijf in.

Zijn alle afvoeren verstopt?

Controleer dan of buren, die aangesloten zijn op hetzelfde stuk van het gemeenteriool, dezelfde problemen hebben. Als dit het geval is, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeentelijk hoofdriool zit. Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente.

Hebben de buren geen problemen?

Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de rioolaansluiting van de woning. De volgende stap is dan het opgraven van het ontstoppingsstuk van de rioolaansluiting, deze bevindt zich meestal op de erfgrens. U kunt eventueel tekeningen van de huisaansluiting en de plaats van het ontstoppingsstuk bij de gemeente opvragen. De gemeente beschikt niet over de tekeningen van alle woningen. Staat het putje niet op een tekening maar hebt u het gevonden? Geef de locatie dan door aan de gemeente.

Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan?

Dan zit de verstopping waarschijnlijk in de huisaansluiting tussen ontstoppingsstuk en hoofdriool. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in de huisaansluiting op uw eigen perceel. Let op: het beheer en onderhoud van de huisaansluiting tot aan het hoofdriool is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw.

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering.
Dit zijn de bekende kastjes met een rode lamp. Indien de lamp brandt of de put volstaat, neem dan contact op met de gemeente via 14 0164. Of is de kast beschadigd? Meld dit dan ook bij de gemeente en geef de locatie van het kastje door.

Wie lost het probleem op?

De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor een goede werking van de huisaansluiting tot aan het hoofdriool. Verstoppingen moeten dan ook door de eigenaar van het pand verholpen worden.

Mocht u hierna van mening zijn dat het probleem toch bij de gemeente ligt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente via 14 0164. Hierbij moet de oorzaak van de problemen waarschijnlijk gezocht worden in:

  • werkzaamheden aan de weg of gemeentegrond;
  • de ingroei van boomwortels van bomen op gemeentegrond in het riool;
  • beschadigingen ten gevolge van verkeersbelasting.

Dit doet u nadat u zelf onderzocht heeft waar de oorzaak van de verstopping zich bevindt. Een ontstoppingsbedrijf kan u hierbij helpen.

De perceeleigenaar dient aan te tonen (bijvoorbeeld door camerabeelden van het ontstoppingsbedrijf) dat de gemeente verantwoordelijk is voor de rioolverstopping als gevolg van een technisch mankement. Let op: Vraag om deze beelden bij het ontstoppingsbedrijf.

Let op: Graafwerkzaamheden op gemeentegrond zijn niet toegestaan.

Wie betaalt?

Dat hangt af van de oorzaak van de verstopping. De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij. Maakt één van de partijen kosten terwijl de verantwoordelijkheid bij de andere partij ligt? Dan moeten de kosten vergoed worden door die andere partij.

Soms blijkt na onderzoek dat de verstopping is ontstaan omdat de bewoner het riool niet goed heeft gebruikt. In dat geval brengt de gemeente de kosten alsnog in rekening bij de bewoner.

Tips om verstopping te voorkomen

Een van de oorzaken van rioolverstoppingen is verkeerd gebruik. Het riool is bestemd om ontlasting van mensen op te vangen en af te voeren. Ook droog toiletpapier en afvalresten die klein genoeg zijn om door de zeef van de afvoer te kunnen verdwijnen, kunnen door het riool.
Vochtig hygiënepapier, damesverband, papieren luiers, condooms, handschoentjes, mondkapjes maar ook chemische- en vetproducten horen niet in het riool. Ze kunnen het rioolstelsel en de waterzuivering ernstig verstoren.