Betreft Besteedbare ruimte Sportakkoord en heractiveren besluitvorming Sportakkoordcommissie
Ingekomen: 19 januari 2023
Besluit/status: Toegekend (27 februari 2023)
Onderwerp: Besteedbare ruimte Sportakkoord en heractiveren besluitvorming Sportakkoordcommissie