Betreft WOZ
Ingekomen: 24 juli 2023
Besluit/status: Afgewezen (29 augustus 2023)
Onderwerp: WOZ