Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig heeft.
 • Naar aanleiding van dit gesprek, volgt er een onderzoek. Is de uitslag van dit onderzoek dat een woonvoorziening inderdaad de beste oplossing voor u is? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Meldingsformulier

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

Als deze opties niet voor u gelden, kan de gemeente u individuele hulp geven. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • aanpassingen in uw woning
 • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen
 • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
 • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift

Voor deze voorziening bent u mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd van maximaal € 19,- per maand. De inning van de eigen bijdrage zal door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebeuren. Het CAK stuurt u een brief waarin de hoogte van de eigen bijdrage staat. Ook sturen zij u een nota waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen. Als u meerdere voorzieningen vanuit de Wmo ontvangt, betaalt u maximaal € 19,- per maand. In sommige gevallen wordt u vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.hetcak.nl(externe link) of belt u 0800-1925 (gratis).

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.