Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

Voor deze voorziening bent u mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd. De inning van de eigen bijdrage zal door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebeuren. Het CAK stuurt u een brief waarin de hoogte van de eigen bijdrage staat. Ook sturen zij u een nota waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen. In sommige gevallen wordt u vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezamenlijke/meerpersoonshuishoudens waarbij iemand nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.hetcak.nl of belt u 0800-1925 (gratis).

Wat moet ik doen?

Meldingsformulier

  • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen een periode van 6 weken wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek.
  • De gemeente kan afzien van een gesprek wanneer er voldoende informatie aanwezig is.
  • Wanneer er sprake is van een aanvraag na de melding, zijn wij op grond van de Verordening voorzieningen Wmo verplicht om binnen 8 weken, na meldingsdatum, een besluit op uw aanvraag te nemen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden