Op dinsdag 24 oktober 2023 hield de gemeente Woensdrecht, samen met de politie en de brandweer, een handhavingsactie op het industrieterrein De Kooi in Hoogerheide. Insteek van deze actie was om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering, waarbij er oog was voor ondermijnende criminaliteit. De gemeente, politie en brandweer houden regelmatig controles vanuit hun gezamenlijke ondermijningsaanpak. Het beeld van de ondernemingen op het industrieterrein was goed. Op voorhand waren er ook geen signalen dat er misstanden plaatsvonden. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met ondernemers en 95 panden zijn gecontroleerd. Op de locatie bleken er gelukkig alleen normale en legale activiteiten plaats te vinden. De ondernemers op industrieterrein De Kooi gaven goed medewerking aan de actie en waren positief over de controle.

Aanpakken ondermijning is noodzakelijk

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de ‘bovenwereld’ en de ‘onderwereld’ vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld gemeenten, verhuurders, makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Gezamenlijke actie

Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan houden de gemeente en de politie regelmatig integrale controles.Burgemeester Adriaansen: “Het positieve beeld van industrieterrein De Kooi, dat we al hadden van een eerdere integrale handhavingsactie, is ook nu weer bevestigd. Het is een industrieterrein met goede en toongevende ondernemers. Inmenging van criminele activiteiten zou het gezonde vestigingsklimaat voor deze bedrijven behoorlijk kunnen aantasten. Gelukkig zijn er ook nu weer geen ondermijnende misstanden aangetroffen. Het is goed dat de gemeente samen met andere partners met regelmaat dergelijke acties uitvoert. En fijn dat ondernemers dit ook weten te waarderen. Ondermijning verdient ieders continue alertheid, maar vooral ook van ondernemers die dagelijks op het industrieterrein aanwezig zijn.”

Begin deze maand vond al een grote verkeerscontrole plaats. In de nabije toekomst staan nog meer van dergelijke integrale handhavingsacties gepland.

Wees alert

Met de actie van 24 oktober willen we eigenaren én gebruikers van panden extra alert maken op de risico’s van dergelijke criminele productieprocessen. Zowel voor henzelf als de directe omgeving kan gevaar en eventuele schade achteraf enorm groot zijn. Daarnaast maken criminele organisaties enorme winsten met illegale teelt van hennep en productie van synthetische drugs. Vaak wordt dit geld geïnvesteerd in legale branches (horeca, vastgoed), waardoor boven- en onderwereld vermengen. Ook deze zogenoemde ondermijning willen wij een halt toe roepen.

Vermoed jij illegale activiteiten in jouw omgeving? We roepen iedereen op om melding te maken. Ook wanneer je twijfelt, willen we je vragen te melden wat je weet. Desnoods anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Alertheid blijft noodzakelijk in deze gezamenlijk aanpak.