De commissie bezwaarschriften vergadert openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze hoorzittingen.

Wij verzoeken u wel rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via onze servicelijn op 140164.

Op maandag 21 maart 2022 is er een zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Woensdrecht.

Op de agenda staat de zaak van de gemeente Woensdrecht tegenover de belanghebbende eigenaren van de woningen De Arendsberg Hoogerheide (VvE woningen De Arendsberg, Arendsberg 15, 4631 VA Hoogerheide) ten aanzien van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht van 24 november 2021, waarin is besloten om het handhavingsverzoek van 18 augustus 2021 af te wijzen.

De zitting start om 18:00 uur en wordt om 19:00 afgesloten. Het is een openbare zitting, maar wij vragen u wel uw komst te melden bij de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, de heer De Kivit, via e-mail: s.de.kivit@woensdrecht.nl of telefoonnummer 140164.