A.C.M. (Arjan) Buijsen

Fractievoorzitter

Contactgegevens

Telefoonnummer 06 - 18 60 91 30
E-mailadres abuijsen@kpnplanet.nl

Nevenfuncties

  • Ambtenaar Gemeente Roosendaal *
  • Secretaris Stichting Beheer Borchwerf II

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.