A.C.M. (Arjan) Buijsen

Fractievoorzitter

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 67 38 60
E-mailadres abuijsen@kpnplanet.nl

Nevenfuncties

  • Ambtenaar Gemeente Roosendaal *
  • Lid Jeugdcommissie voetbalvereniging ODIO

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.