Wie zijn de raadsleden?

Deze pagina wordt binnenkort geupdate. 

Gemeente Woensdrecht heeft 19 raadsleden uit 6 politieke partijen. Iedere vier jaar wordt de raad opnieuw gekozen.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.
Burgerleden mogen hun politieke partij vertegenwoordigen tijdens vergaderingen van de opinieraden.

ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek)

D66 Woensdrecht

Alle Kernen Troef (AKT)

VVD Woensdrecht

PvdA Woensdrecht

Burgerleden helpen de fracties in de raad

Iedere fractie mag 3 burgerleden hebben. U kunt zich bij een van de politieke partijen melden als u belangstelling hebt om burgerlid te worden. 

Houten klopper waarmee de voorzitter besluiten afhamert in de raadsvergadering

Overzicht burgerleden (ABZ)

Overzicht burgerleden (CDA)

M.J.A. (Maikel) van der Poel
0653944835
maikelvanderpoel@live.nl
Nevenfunctie (bezoldigd): Eigenaar MvdP Interim Management en Advies (eenmanszaak)
Nevenfunctie (onbezoldigd): Secretaris RKVV ODIO Ossendrecht

N. (Nowa) de Vries
Nevenfunctie (onbezoldigd): Leiding bij de jeugdbrandweer in Huijbergen (geen bestuursfunctie)

Overzicht burgerleden (D66)

N. (Niek) van Essen
0164 - 615183
06 - 28781212
driehoek17@gmail.com
Nevenfuncties (onbezoldigd): Penningmeester Stichting Atomvrijstaat, voorzitter Ver. Onderling Contact
Nevenfunties (bezoldigd): Medewerker Bedrijfsvoering West-Brabants Archief, medewerker Dienstverlening West-Brabants Archief

M.A. (Michel) Thomson
michelthomson@gmail.com
Nevenfunctie (onbezoldigd): Vrijwillliger lesgever & regioassistent, Auxilia Vlaanderen VZW

Overzicht burgerleden (AKT)

L.J.I.  (Lars)   Akkermans
06 - 40378194
lars.akkermans@live.nl
Nevenfuntie (bezoldigd): Accounting specialist, Vermeer Corporation Goes

P.J.P.  (Peter) de Moor
06 - 11308940
peterdemoor@hotmail.com
Nevenfunctie (bezoldigd): Zelfstandige geneeskundepraktijk Bewust Holistisch
Nevenfunctie (onbezoldigd): Bestuurslid EHBO Vereniging Hoogerheide

Overzicht burgerleden (VVD)

J. (Joey) Pals
06 - 43259104
palsjoey@outlook.com
Nevenfuncties (bezoldigd): Algemeen bestuurslid Waterschap Brabantse Delta
Nevenfunctie (onbezoldigd): Masterstudent strafrecht en familie- en jeugdrecht, Tilburg University)
Nevenfunctie (onbezoldigd): Secretaris Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel, Rotterdam

M.E.C.A  (Marbeth)  van Uitregt
06 - 12470501
marbethvanuitregt@hotmail.com
Nevenfunctie (onbezoldigd): Vrijwilliger Herwonnen Levenskracht
Nevenfunctie bestuur/commissie: Opinieraad Samenleving, Commissie Sociaal Domein.

P.E. (Petra) Weijman
0164 - 857399
06 - 12542277
pweijman@home.nl
Nevenfunctie (bezoldigd): Manager invordering MKB Belastingdienst, begeleider EVC trajecten.
Nevenfunctie (onbezoldigd): Vrijwilliger Ezelshoeven
Nevenfunctie bestuur/commissie: Financiële commissie, Bestuur Sociaal Domein.
 

Overzicht burgerleden (PvdA)

E.M.P. (Lilian)  Joosen                   
0612121995                  
l.joosen@home.nl
Nevenfunctie (bezoldigd): Rijksambtenaar.