De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Wat moet ik doen?

Voor het inzien van de bouwplannen en -tekeningen vanaf 2011 kunt u online een afspraak maken.

De bouwvergunningen van de gemeente Woensdrecht tot en met 2010 zijn gedigitaliseerd. U kunt deze gratis opzoeken en aanvragen via het E-loket bouwdossiers van het West-Brabants Archief. Zie: https://bouwdossiers.westbrabantsarchief.nl/ 

Als u een zoekresultaat aanklikt en vervolgens op 'bekijk details' klikt, vindt u onderaan in het detailscherm de knop 'aanvragen'. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u via de mail per bouwdossier een downloadlink die 30 dagen geldig blijft.

Let op: van een adres zijn er mogelijk meerdere bouwdossiers en ieder bouwdossier moet up apart aanvragen. Is iets niet duidelijk, mist u informatie of heeft u verder nog vragen, neem dan via het e-mailadres studiezaal@westbrabantsarchief.nl contact op met het West-Brabants Archief.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt. Bestemmingsplannen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Voor het inzien van bouwplannen en -tekeningen kunt u een afspraak maken.

Maak een afspraak

Wat kost het?

Voor een afdruk (fotokopie) uit het gemeentearchief tot en met formaat A3 betaalt u € 0,70 per pagina. Afdrukken groter dan A3 kosten € 16,50 per stuk.

Kosten voor naspeuringen in het archief worden ook in rekening gebracht, en worden berekend per kwartier. De legeskosten per uur bedragen 80 euro in 2022.

Let op: De tarieven voor 2023 zijn gewijzigd!

De tarieven voor 2023 zijn te vinden in de Legesverordening 2023.