De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen van na 2010 digitaal inzien of opvragen bij de gemeente.
Bouwplannen en bouwtekeningen van voor 2010 zijn digitaal opvraagbaar via het E-loket van het West-Brabants Archief: https://bouwdossiers.westbrabantsarchief.nl/(externe link).

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt. Bestemmingsplannen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Voor het inzien van bouwplannen en -tekeningen kunt u een afspraak maken.

Maak een afspraak

Wat kost het?

Voor een afdruk (fotokopie) uit het gemeentearchief tot en met formaat A3 betaalt u € 0,70 per pagina. Afdrukken groter dan A3 kosten € 16,50 per stuk.

Kosten voor naspeuringen in het archief worden ook in rekening gebracht, en worden berekend per kwartier. De legeskosten per uur bedragen 80 euro in 2022.