Drs. J.J.C. (Steven) Adriaansen

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 04
E-mailadres s.adriaansen@woensdrecht.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Regionale samenwerking waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen
 • Communicatie en externe oriëntatie
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Aviolanda
 • Handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Informatisering en automatisering

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Noord-Brabant *
 • Voorzitter Gemeentelijk platform kabels en leidingen
 • Voorzitter Coöperatie Buitenplaats Schouwen B.A.
 • Voorzitter Districtelijke stuur- en weegploeg De Markiezaten
 • Voorzitter VNG-adviescommissie Archieven
 • Vice-voorzitter Regio West-Brabant (RWB)
 • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden & West-Brabant
 • Lid Algemeen bestuur BeNeGo
 • Lid Dagelijks bestuur BeNeGo
 • Aandeelhouder Business Park Aviolanda B.V.
 • Lid / plaatsvervangend voorzitter COVM
 • Lid Raad van advies Vliegbasis Woensdrecht
 • Lid VNG-commissie Informatiebescherming

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.