drs. J.J.C. (Steven) Adriaansen

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 04
E-mailadres s.adriaansen@woensdrecht.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Regionale samenwerking waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen
 • Communicatie en externe oriëntatie
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Aviolanda
 • Handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Informatisering en automatisering

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Monumentenwacht Noord-Brabant, q.q. nee. * (€ 1.000,00 per jaar)
 • Voorzitter Gemeentelijk platform kabels en leidingen, q.q. ja. 
 • Voorzitter Coöperatie Buitenplaats Schouwen B.A. q.q. nee.
 • Voorzitter Districtelijke stuur- en weegploeg De Markiezaten, q.q. ja.
 • Voorzitter VNG-adviescommissie Archieven, q.q. ja.
 • Vice-voorzitter Regio West-Brabant (RWB), q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden & West-Brabant, q.q. ja.
 • Lid dagelijk bestuur BeNeGo, q.q. ja.
 • Lid/plaatsvervangend voorzitter Commissie Overleg & Voorlichting Milieu, q.q. ja.
 • Lid Raad van advies Vliegbasis Woensdrecht, q.q. ja.
 • Lid VNG-commissie Informatiesamenleving, q.q. ja.

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.
q.q. (qualitate qua) maakt onderscheid tussen ambtsgebonden (q.q. ja) en niet-ambtsgebonden functies (q.q. nee).