Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.