Gevraagd naar hun ervaringen met de Wmo van de gemeente Woensdrecht geven cliënten aan zeer tevreden te zijn. Cliënten beoordelen het contact met de gemeente en de geleverde zorg met cijfers tussen de 8 en 9. Dit zijn de uitkomsten van het continuonderzoek naar cliëntervaringen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) over 2021.

Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de gemeente en de dienstverlening goed worden beoordeeld, net als voorgaande jaren. 82% heeft het contact met de gemeente als prettig ervaren (2020: 80%). 94% vindt dat er duidelijke informatie is gegeven, 93% voelt zich serieus genomen en voor 90% is het duidelijk geworden welke voorziening/ondersteuning het beste bij hem/haar past. 5% geeft aan niet snel geholpen te zijn. Het gesprek met de Wmo consulent wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,6 (2020: 8,4).

Wethouder Sociaal Domein Lars van der Beek is blij met de waardering van cliënten: “Elke dag weer doen onze medewerkers hun uiterste best om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dit onderzoek laat keer op keer zien dat zij erin slagen om een constant hoge kwaliteit leveren. Daar ben ik trots op.”

Hulp en ondersteuning

84% van de ondervraagden weet waar men moest zijn met de hulpvraag (2020: 81%);
3% wist dit niet. Telefonisch contact is het meest gebruikte kanaal (45%). Gekeken wordt hoe de bereikbaarheid verbeterd kan worden.
Van der Beek: “Mensen weten ons gelukkig goed te vinden en het lukt hen om toegang te krijgen tot de hulp die we bieden. Dat ze ook ondersteuning kunnen krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner blijkt minder bekend te zijn. Daar gaan we komend jaar extra op inzetten.”

64% van de cliënten zegt niet te weten dat men gebruik kan maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Van deze groep had 10% hier wel behoefte aan gehad.

Kwaliteit

91% van de cliënten vindt de kwaliteit van de ondersteuning die geleverd wordt goed en benoemt dat de ondersteuning die zij krijgt past bij de hulpvraag. Zorgpartners krijgen een waardering van gemiddeld een 8,2.
89% geeft aan de hulp te krijgen zoals afgesproken. 86% kan zich daardoor beter redden (2020: 91%). 81% geeft aan dat de ondersteuning voldoet aan de behoefte (2020: 86%). 9% is het niet eens met de stelling ‘Ik krijg genoeg hulp’.

Onderzoek

Het cliëntervaringsonderzoek is gebaseerd op de mening van cliënten die in 2021 gebruik hebben gemaakt van een individuele maatwerkvoorziening. Het grootste deel betreft huishoudelijke hulp (70%). In het onderzoek zijn 223 vragenlijsten betrokken. Onderzoeksbureau Magis voert het onderzoek uit.