Bart van der Veen en Jim Raaijmakers, Jan van Elzakker en Louis Minnebach en Eugène Jansen hebben woensdag de Woensdrecht Waarderingsprijs 2021 ontvangen als beloning voor hun inzet voor behoud van cultuurhistorische waarden. 

Evenals in 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders na overleg met de gemeenteraad van Woensdrecht besloten om voor 2021 geen Promotieprijs uit te reiken, maar de Woensdrecht Waarderingsprijs. De commissie Woensdrecht Waarderingsprijs bestaande uit de burgemeester, 2 raadsleden en een burger is van mening dat meerdere winnaars in aanmerking komen voor de Waarderingsprijs 2021. Het college van burgemeester heeft dit advies overgenomen.

Bart van der Veen en Jim Raaijmakers

Deze twee jonge Woensdrechtenaren hebben een film gemaakt “ooggetuigen van de slag om Woensdrecht”. Een hele indrukwekkende documentaire, welke heel veel belangstelling heeft verkregen binnen de Woensdrechtse bevolking en zelfs buiten de gemeentegrenzen (meer dan 5.000 kijkers die de film hebben bekeken). Past ook helemaal bij “het in leven houden van” de vergeten slag, een heel mooie film voor het nageslacht/jongeren. 

Jan van Elzakker en Louis Minnebach

Beide heren hebben na hun boek “het verdriet van Woensdrecht” dit jaar hun tweede boek uitgebracht “Onze jongens in Indië 1945-1950”. Twee heel indrukwekkende boeken, van grote waarden voor de geschiedkundige beschrijving van Woensdrecht in oorlogstijd. Past ook net als de film helemaal bij het in leven houden van de Woensdrechtse oorlogstijd voor het nageslacht.

Eugène Jansen

De heer Jansen bracht in november zijn zesde boek (geschiedkundige) uit. Zijn zesde boek gaat o.a. over het levensverhaal van Amalia, een meisje dat voor een dubbeltje geboren werd en uiteindelijk het geluk in de liefde vond en in een leven vol geld kon leven, 500 jaar Hoeve de Vos op Calfven en een watermolen in de Noordpolder. Twintig jaar geleden bracht hij zijn 1e boek uit. Het beschrijven van de alom bekende Woensdrechtse polders was zijn lievelingsthema. Het in kaart brengen van de historie van de polders daar gaan jaren overheen. Het is dan ook een prestatie van formaat om in 20 jaar 6 van deze geschiedkundige boekwerken uit te brengen.
Naast zijn passie voor het schrijven van boeken over de historie van de Woensdrechtse Polders is hij een hele deskundige vrijwilliger, archeoloog binnen de heemkundekring het Zuidkwartier.  

De commissie Woensdrecht Promotieprijs alsmede het college van burgemeester en wethouders was unaniem van oordeel dat de heren van der Veen en Raaijmakers, van Elzakker en Minnebach alsmede de heer Jansen meer dan recht hadden op de Woensdrecht Waarderingsprijs 2021.