Duidelijkheid over giften in bijstandsituatie

Dit is een oud bericht.

Er komt landelijke wetgeving aan maar op de Brabantse Wal is er nu al duidelijkheid voor bijstandsgerechtigden: giften tot een bedrag van 1200 euro op jaarbasis zijn toegestaan zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Ook het Woensdrechts college stelde de beleidsregels hierover onlangs vast. De ISD voert de regeling per 1 januari 2022 uit.

Wethouder Lars van der Beek: “Er is behoefte aan duidelijkheid over giften en bijstand. Mensen die in de bijstand zitten, kunnen - vaak door omstandigheden - niet zelf voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Zij hebben het niet breed en krijgen soms hulp van mensen of instanties uit hun omgeving en dat is prima. Maar het kan niet zo zijn dat ze daardoor onverwacht gekort worden op hun uitkering of zoveel te besteden hebben dat ze onnodig aanspraak maken op de bijstandsregeling. De bijstand is en blijft een vangnet en daar willen we op een menselijke manier mee omgaan.”

Geen keurslijf

Om duidelijkheid te verschaffen, is er landelijke wetgeving in voorbereiding. Gemeenten hoeven dat niet af te wachten. Via beleidsregels kunnen zij nu al vastleggen wat zij acceptabel vinden. De gemeenten op de Brabantse Wal hanteren naar voorbeeld van andere gemeenten de grens van 1200 euro op jaarbasis. Ook in de landelijke wetgeving wordt dit waarschijnlijk zo opgenomen. De regels verschaffen duidelijkheid maar zijn geen keurslijf. Zo valt hulp van de Voedselbank, het Noodfonds en charitatieve instellingen buiten de regeling en is er maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van hoge schulden of een bijzondere medische of gezinssituatie.

Voor vragen over de regeling kunnen mensen terecht bij hun klantmanager van de ISD.