Er zijn diverse documenten opgesteld die de basis vormen van ons duurzaamheidsbeleid:

Wat doet de gemeente?

Omdat duurzaamheid zo’n breed begrip is, onderscheiden we diverse thema’s. Aan deze thema’s zijn concrete acties gekoppeld. Per thema lichten we er één uit:

  • Circulaire economie: Bij circulaire economie wordt herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Een voorbeeld van een actie uit het uitvoeringsprogramma: Bij nieuwe woningbouwplannen worden er al vanaf de ontwerpfase afwegingen gemaakt in de manier waarop gebouwd gaat worden op basis van circulariteit. Bouwmaterialen kunnen na gebruik worden hergebruikt als nieuwe grondstoffen.
  • Energie van de Brabantse Wal: Op het gebied van energie gaat het enerzijds om het terugdringen van energieverbruik en anderzijds om energie duurzaam op te wekken.
    Een voorbeeld van een actie uit het uitvoeringsprogramma: Om energiebesparing en energieneutraliteit in bestaande koopwoningen te stimuleren, wordt verkend welke mogelijkheden er zijn een duurzaamheidslening beschikbaar te stellen. Bewoners kunnen dan voor een aantal energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, het aanleggen van een groene dak of dakisolatie een lening aanvragen. De gemeente ziet het opwekken van duurzame energie als een groot belang. Echter is de wens tot het plaatsen van zonnepanelen geen reden tot het kappen van beschermde of gemeentelijke bomen. 
  • Bloeiende Brabantse Wal: De gemeente Woensdrecht ligt in een uniek landschap. Het is zaak dit te versterken en de biodiversiteit te vergroten. In het uitvoeringsprogramma is dan ook onder andere deze actie opgenomen: In waterbeheer hanteren we met betrekking tot regenwater de volgorde vasthouden, bergen en afvoeren. Minimaal gebruik van verhardingsmaterialen heeft de voorkeur.
  • Duurzame mobiliteit: Onder dit thema valt onder andere het verminderen, veranderen en verduurzamen van transportvormen. Een actie uit het uitvoeringsprogramma is bijvoorbeeld: Bij de aanbesteding van school- en/of taxi vervoer vastleggen dat met een aanbieder die vervoert op groen gas een langere contractduur wordt gesloten dan gewoonlijk.
  • Kwaliteit van leven: Het verduurzamen van de gemeente heeft niet alleen milieu- en ruimtelijke aspecten. Het omvat ook het creëren van meerwaarde voor inwoners en het ontwikkelen van een sterke gemeenschap en leefbaarheid in alle kernen. Het thema Kwaliteit van leven omvat veel uiteenlopende onderwerpen vanuit het sociaal domein waarin we duurzame actiepunten nog gaan verkennen.
  • Cluster Aviolanda-Vliegbasis: Vliegbasis Woensdrecht en bedrijvenpark Aviolanda Woensdrecht zijn een onmiskenbaar onderdeel van de gemeente. Beide partijen hebben zich verbonden tot het opstellen van een ‘groene agenda’ of het vaststellen van hoge duurzaamheidsambities om duurzame veranderingen te kunnen realiseren. Een actie uit het uitvoeringsprogramma is bijvoorbeeld: Het zoeken van verbinding om initiatieven, waar mogelijk, samen met bewoners op te pakken zodat gezamenlijke kansen hierin benut kunnen worden.