De inhoud is geladen.

Wet open overheid

Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet houdt in dat gemeenten en andere overheden meer informatie openbaar moeten maken zonder dat u hierom hoeft te vragen.

De Wet open overheid (Woo) wil de overheid toegankelijker maken. Informatie moet voor iedereen makkelijk te vinden zijn. U kunt ook zelf documenten bij de gemeente opvragen. Onderaan deze pagina staat hoe u een Woo-verzoek kunt indienen.

De gemeente maakt al veel informatie openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze kunt u vinden op de website of via de Woo-index. In de toekomst komt er meer informatie beschikbaar. Dit gebeurt stap voor stap.

Heeft u algemene vragen of wilt u een afspraak maken? Regel dit via de website, stuur een e-mail naar gemeente@woensdrecht.nl of bel 140164. Let op: u moet een afspraak maken voor zaken op het gemeentehuis.

Hulp nodig?

Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de gemeente. In Woensdrecht zijn dat:

 • De Informatiemanager Dienstverlening voor informatie over het college, de burgemeester en de gemeente als organisatie.
 • De griffier voor informatie over de gemeenteraad.

Beiden zijn te bereiken via gemeente@woensdrecht.nl of 14 0164.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

U kunt informatie opvragen over wat de overheid doet en waarom. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Stuur een Woo-verzoek naar de organisatie waarvan u informatie wilt. Geef duidelijk aan wat u wilt weten. Dit helpt de overheid om u sneller en beter te helpen.

 1. Nog te doen: Verzoek indienen

  Het indienen van een Woo-verzoek kan op de volgende manieren:

  - Mondeling op het gemeentehuis
  - Telefonisch via telefoonnummer 14 0164
  - Per brief naar 'Contactpersoon Woo gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3, 4631 GC te Hoogerheide'
  - Per e-mail naar gemeente@woensdrecht.nl 
  - Via het digitale formulier Woo-verzoek indienen. Dit is de snelste manier.

 2. Momenteel bezig: Verzoek toelichten

  Beschrijf het onderwerp van uw informatieverzoek zo nauwkeurig mogelijk. Leg uit wat u wilt weten en waarom. Geef aan of u op zoek bent naar bepaalde documenten, zoals een rapport, memo of besluit. Geef ook de periode aan waarover u informatie wilt ontvangen. Dit helpt de gemeente om u snel van de juiste informatie te voorzien. Na het indienen kan de gemeente contact met u opnemen voor verdere details.

 3. Afgerond: Besluit

  Na het indienen van uw Woo-verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente kijkt of de informatie beschikbaar is en openbaar gemaakt kan worden. Binnen 4 weken hoort u of u de informatie krijgt. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij veel informatie of een ingewikkeld verzoek. De termijn kan dan verlengd worden met twee weken of er wordt een afspraak met u gemaakt. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van informatie, zoals bepaald in de Legesverordening.

  Niet alle informatie mag openbaar gemaakt worden, zoals vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens, of informatie die de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Deze en andere redenen staan op de website van de Rijksoverheid.