In de gemeente Woensdrecht heeft vorig jaar een pilot plaatsgevonden om inwoners met onbegrepen of verward gedrag beter en eerder te kunnen helpen. Sinds april 2022 komt een wijk-GGD’er in actie als er zorgen zijn over een persoon. De wijk-GGD’er gaat erop af en zorgt dat de juiste hulp ingeschakeld wordt. De eerste ervaringen met deze nieuwe werkwijze zijn positief. Het college heeft geld vrijgemaakt om de pilot met een half jaar te verlengen.

De wijk-GGD’er is een nieuwe functie die vanaf 2022 ingezet is door de gemeente, de politie, BWI Woensdrecht en zorgorganisaties zoals GGD en GGZWNB. Voorheen was het vooral de politie die bij crisissituaties mensen in psychische nood aantrof. Veelal ging het om mensen die niet of nauwelijks misdadig of gevaarlijk zijn, maar behoefte aan zorg hebben. De hulpvraag kwam pas in beeld wanneer de situatie al geëscaleerd was en er overlast of onveiligheid werd ervaren.

Meld zorgen

Met de komst van de wijk-GGD’er is er iemand beschikbaar die afgaat op meldingen als iemand meldt zich zorgen te maken over iemand. Dit signaal kan van de politie of één van de andere betrokken partijen komen, maar ook buurtbewoners, familieleden of andere inwoners  kunnen een melding doen. Het Meldpunt Crisiszorg is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het telefoonnummer 0800 5099.  

Positief

De eerste ervaringen met deze nieuwe werkwijze zijn positief. De betrokken partijen weten de wijk-GGD’er goed te vinden en er is veel contact om advies te vragen of te overleggen. 

63 casussen zijn vorig jaar in behandeling genomen door de wijk-GGD’er. De meeste in Hoogerheide (28) en het minst in Huijbergen (5). In de meeste gevallen ging het om iemand tussen de 40-65 jaar. Vaak was er sprake van een meervoudige problematiek, waarvan psycho-sociale, psychiatrische problemen en/of overlast het meest voorkwamen. Eind vorig jaar waren er 43 casussen gesloten; in de meeste gevallen omdat de situatie weer stabiel was en/of er nieuwe of bestaande hulp ingeschakeld kon worden. De wijk-GGD’er kan het eerste contact vaak snel leggen. De doorlooptijd varieert van minder dan een week tot 34 weken. Het gros van de casussen wordt binnen 4 weken afgesloten.

Vervolg

Wethouder sociaal domein Lars van der Beek is blij met de nieuwe werkwijze: “We komen mensen met een verborgen zorgvraag op deze manier beter en eerder op het spoor, waardoor we de juiste hulp kunnen bieden en overlast kunnen tegengaan.”

Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2022 heeft de gemeente Woensdrecht subsidie ontvangen om deze pilot te kunnen opstarten. Het college heeft op basis van de resultaten van de evaluatie besloten om de pilot het komend half jaar voort te zetten en trekt daarvoor zo’n € 20.000,- uit.