Om de negatieve effecten die ontstaan zijn door de coronapandemie en de schoolsluitingen aan te pakken, krijgen gemeenten een eenmalige uitkering van het rijk voor de schooljaren 2022-2025. De gemeente Woensdrecht zet de gelden breed in om achterstanden op het gebied van taal en lezen aan te pakken en aandacht te geven aan de sociaal-emotionele problematiek van scholieren.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgt Woensdrecht een bijdrage van € 248.000 voor de komende drie schooljaren. Hoe gemeenten deze eenmalige bijdrage besteden, beslissen ze zelf. Woensdrecht kiest voor een brede aanpak: zowel voorschoolse educatie, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, bieb als BWI Woensdrecht kunnen rekenen op extra geld.

Wethouder Lars van der Beek: “De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten. Dat merken we ook bij kinderen en bij scholieren in het middelbaar onderwijs. Overleg met onze partners maakte duidelijk dat een brede extra inzet gewenst is, met name gericht op kinderen en gezinnen op wie de coronacrisis de grootste impact heeft gehad en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Deze gelden worden daarom verdeeld over diverse plannen.”

Brede aanpak

Op basis van de plannen die de partners indienden, is de volgende verdeling gemaakt. Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht kan rekenen op een bijdrage van ruim € 95.000 voor drie projecten:

  • tijdelijke uitbreiding van het jongerenwerk op scholen voor de individuele begeleiding van jongeren tot 24 jaar
  • versterking van de samenwerking tussen school en thuis in de taalontwikkeling van hun jonge kinderen (via het project ‘Thuis in Taal’)
  • het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor de talentontwikkeling van jongeren op sociaal en emotioneel gebied

Zo’n € 77.500 wordt ingezet voor taalontwikkeling in de kinderopvang en voorschoolse educatie van LPS en Kombinocare. Dit gaat naar het opleiden en trainen van medewerkers en het uitrollen van een concept om taal te leren door een combinatie van spreken, zien, luisteren en bewegen.

Ruim € 70.000 wordt gereserveerd voor de versterking van taal en lezen op basisscholen. Dit bedrag wordt niet direct besteed: er loopt momenteel een onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de ‘Bieb op School’. Verdere implementatie vraagt om maatwerk per school, waar deze gelden t.z.t. voor gebruikt zullen worden.

Middelbare scholieren van het ZuidWestHoek College krijgen via het cursusprogramma #Thatslife praktische handvatten aangereikt voor het omgaan met stress en emoties. Hier wordt € 3.000 voor gereserveerd.

Ook voor de ontwikkelen en de aanschaf van materialen wordt geld vrijgemaakt.

Extra slagkracht

“Met deze inzet kunnen we veel voor de jonge generatie betekenen”, vindt Van der Beek.
“Gelukkig tonen veel kinderen en jongeren hun veerkracht en pakken de draad na de onrustige coronaperiode weer op. Daar waar dat niet vanzelf gaat, hebben we hiermee wat extra slagkracht om ondersteuning te bieden.”