De gemeente, bibliotheek West-Brabant en de basisscholen in Hoogerheide, Ossendrecht en Woensdrecht gaan het programma de Bibliotheek op school in 2023 verder uitrollen. Dit gebeurt op twee manieren: door een aantrekkelijke boekencollectie op school en de ondersteuning van het schoolteam door een leesmediaconsulent van de bibliotheek. Hierdoor moet de leesvaardigheden verbeteren en het leesplezier toenemen.

Op alle basisscholen in de gemeente is er al een (gedeeltelijke) uitrol van de Bibliotheek op school. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad in november 2021 is dit jaar verder onderzocht welke wensen en behoeften scholen en bibliotheken hebben om de Bibliotheek op school verder uit te rollen.

Op basis van de besprekingen worden vanaf 2023 de volgende acties ingezet:

  • Brede School De Boemerang in Hoogerheide heeft een boekencollectie op school.
    Ter ondersteuning komt er een leesmediaconsulent op school voor 8 uur per week.
  • IKC Fortuna (Hoogerheide en Woensdrecht) heeft een boekencollectie en werkt samen met een leesmediaconsulent. De school financierde dit tot nu toe zelf. Een structurele bijdrage van de gemeente is nu mogelijk.
  • ’t Paviljoen in Ossendrecht heeft een Bibliotheek op school met zowel een collectie als ondersteuning van een leesmediaconsulent. Er is nog behoefte aan een collectie voor 0- tot 4-jarigen en de aanwezigheid van een leesmediaconsulent voor deze doelgroep voor 2 uur per week.
  • De basisscholen in Huijbergen en Putte werken samen met de bibliotheek in het eigen dorp, respectievelijk Bibliotheek Huijbergen en Bibliotheek Kapellen. Verdere afspraken met deze partijen worden nog gemaakt.

Wethouder sociaal domein Lars van der Beek: “Landelijk nemen de leesprestaties van scholieren steeds verder af. Daarom is investeren in het verbeteren van de leesvaardigheden, het leesplezier én de leesmotivatie goed en nodig. De Bibliotheek op school brengt de juiste partijen op de juiste plek samen: in de school. Maar ook thuis blijft aandacht voor lezen van belang.”

De kosten voor de uitrol van het programma zijn in totaal zo’n € 61.000. De gemeente neemt het overgrote deel voor zijn rekening. Hiervoor worden de NPO-gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ingezet.