Onlangs heeft het college van burgemeesters en wethouders de nota ‘Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2022-2030’ akkoord bevonden. Dit document geeft inzicht in hoe de gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes de komende jaren verduurzaamd worden en welke kosten hierbij komen kijken. De nota zal nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Achtergrond

De gemeente Woensdrecht kent verschillende soorten vastgoed: de gemeentelijke gebouwen zelf, maar ook de brandweerkazernes, de multifunctionele centra en de verenigingsgebouwen. We hebben de ambitie om deze gebouwen te verduurzamen. Hierbij is het gebruik van de gebouwen van belang en daarnaast moet de verduurzaming haalbaar en betaalbaar zijn. In de nota ‘Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2022-2030’ wordt dan ook een gefaseerd plan gepresenteerd, dat nauwe samenhang heeft met het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aan de gemeentelijke gebouwen.

Fase 1

In fase 1 gaan we het gemeentehuis en het pand van de buitendienst verder verduurzamen. Denk hierbij aan zonnepanelen, het aanpassen van de dakisolatie en het plaatsen van warmtepompen. Omdat het gemeentehuis en het multifunctioneel centrum Kloosterhof met elkaar verweven zijn, willen we hier ook direct maatregelen nemen.
Daarnaast gaan we in deze fase ook de brandweerkazernes verduurzamen. Deze panden worden gebruikt door de Veiligheidsregio, maar zijn eigendom van de gemeente. Het zijn relatief kleine gebouwen die vrij eenvoudig te verduurzamen zijn.         

Verenigingen en multifunctionele centra

Wethouder Van Agtmaal: “We starten met het verduurzamen van onze eigen panden, maar gaan ondertussen ook met verenigingen in gesprek over hoe die panden verduurzaamd kunnen worden. In het verleden hebben we bijvoorbeeld al tennisvereniging De Meet uit Ossendrecht en voetbalvereniging WVV uit Woensdrecht geholpen met het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Ook met de beheerders van de multifunctionele centra gaan we graag hierover in gesprek.” Daarnaast zijn we met het ontzorgingsloket maatschappelijk vastgoed, een initiatief van de provincie, een samenwerking aangegaan bij het verduurzamen van de verenigingsgebouwen.

Financiën

In totaal is er een investering van ruim €2,5 miljoen opgenomen in de nota ‘Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2022-2030’ om alle duurzaamheidsmaatregelen in fase 1 uit te kunnen voeren. Dit wordt gefaseerd uitgegeven over een periode van 9 jaar. Door het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen zal een deel van het geplande groot onderhoud komen te vervallen (CV installaties en daken). We verwachten daarmee een besparing op groot onderhoud te realiseren van circa €275.000,-.

Daarnaast zullen we ook gaan besparen op elektriciteits- en gaslasten. Als we een verwachte besparing van 80% doorrekenen op de gebouwen die in eigen gebruik zijn, dan resulteert dit in een besparing van ongeveer €7.680,- op het pand van de buitendienst vanaf 2024 en €84.880,- op het gemeentehuis vanaf 2025.