Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het nieuwe beleidsplan wegen voor de periode 2024-2027 vastgesteld. In de gemeentelijke begroting 2024- 2027 is de dotatie structureel met 40% verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is gedaan in het kader van kostenindexatie.

Waar is in 2019-2023 aan gewerkt?

In de woonwijken is veel worteldruk aangepakt, hierdoor is de kwaliteit van de trottoirs de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ook zijn er aan diverse wegen groot onderhoud uitgevoerd. Denk hierbij aan de Sportlaan in Hoogerheide, de fietspaden aan de Moerkantsebaan, Huijbergsebaan in Huijbergen en de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide. Ook zijn de Langeweg in Woensdrecht en de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan in Ossendrecht verbeterd. De onverharde wegen zijn door onze buitendienst goed bijgehouden.

De kwaliteit van de trottoirs is de afgelopen jaren sterk verbeterd. In woonwijken hebben we veel wortelopdruk aangepakt. Ook is er aan verschillende wegen groot onderhoud geweest. Denk hierbij aan de Sportlaan in Hoogerheide, de fietspaden aan de Moerkantsebaan en de Huijbergsebaan in Huijbergen, de Langeweg in Woensdrecht en de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan in Ossendrecht. De onverharde wegen zijn door onze buitendienst goed bijgehouden.

Kwaliteitsniveaus

Voor alle wegen in de gemeente Woensdrecht zijn verschillende kwaliteitsniveaus opgesteld. Wegen in het centrum moeten bijvoorbeeld aan een hoger kwaliteitsniveau voldoen dan wegen in het buitengebied. We voldoen overal aan het door minimale onderhoudsniveau dat door de Provincie is opgelegd, maar ons doel is om in woonwijken een hoger niveau aan te houden en in centrumgebieden het allerhoogste niveau. Om verschillende redenen halen we dit nog niet overal.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Het kwaliteitsniveau van de afgelopen periode moet de komende jaren minimaal gehandhaafd worden. Door hoge prijsstijgingen, klimaatveranderingen en (bouw)werkzaamheden halen we nog niet overal het gewenste niveau. Daarnaast zijn er in onze gemeente best veel wegen die in de jaren 70 zijn aangelegd. Deze komen nu aan het einde van hun levensduur. Groot onderhoud is op een gegeven moment niet meer rendabel, vervanging is dan echt noodzakelijk.

Koppelkansen

Het onderhoud van de wegen is één van de zaken die tot het beheer van de openbare ruimte behoort. Waar mogelijk proberen we dan ook werkzaamheden en projecten integraal uit te voeren. Denk aan combinaties van werkzaamheden rondom het riool, de openbare verlichting, de groene agenda en het waterplan. Dit heeft als voordeel dat het zo min mogelijk overlast geeft én dat budgetten zo optimaal mogelijk benut worden.