Gemeente Woensdrecht, Stadlander en Woningstichting Woensdrecht starten met het leefbaarheidsonderzoek

De gemeente Woensdrecht, woningcorporatie Stadlander en Woningstichting Woensdrecht kondigen met trots de start van het leefbaarheidsonderzoek aan, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau RIGO. Dit LEMON leefbaarheidsonderzoek is een belangrijk instrument om de beleving van bewoners over hun woonomgeving in kaart te brengen.

Wat is het LEMON onderzoek?

LEMON staat voor Leefbaarheidsmonitor en is ontwikkeld door RIGO. Het onderzoek bevraagt bewoners over verschillende aspecten van leefbaarheid. Het onderzoek omvat thema's zoals veiligheid, voorzieningenniveau, het straatbeeld, contact met de buren en woonplezier. Dit onderzoek wordt regelmatig gehouden en geeft gemeente en woningcorporaties een gedetailleerd beeld van de woonbeleving van inwoners.

Uw mening maakt de buurt beter – Doe mee met het LEMON onderzoek!

Wij nodigen alle inwoners uit om deel te nemen aan dit onderzoek. De mening van inwoners is van onschatbare waarde en draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de verschillende buurten en wijken. Alle huishoudens ontvangen binnenkort een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Deze kan zowel online als op papier ingevuld worden.

Wethouder Thierry de Heer (leefbaarheid): “We zijn erg benieuwd naar de ervaring van onze inwoners op het gebied van leefbaarheid. We hopen op een hoge respons. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de wensen en behoeften van de inwoners op het gebied van leefbaarheid in beeld te brengen."

Wethouder Rainier Schuurbiers (wonen): “Als gemeente vinden we het van groot belang dat onze inwoners plezierig wonen en hun woonomgeving als prettige ervaren. Dit heeft met veel factoren te maken. Met deze enquête proberen we hier inzicht in te krijgen.”

Wij hopen op een enthousiaste deelname en kijken uit naar de waardevolle inzichten die de bijdrage van onze inwoners zal geven.

Doe online mee

De inlogcode treft u in de brief die deze week verzonden wordt aan.