Op 30 oktober hebben de gemeente Woensdrecht en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een bestuursovereenkomst ondertekend met betrekking tot de bestaande Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) in Putte. Tegelijkertijd heeft de gemeente de opvangcapaciteit voor Oekraïense vluchtelingen in de Volksabdij in Ossendrecht uitgebreid met circa 30 personen.

Overeenkomst met COA in Putte

In Putte is sinds oktober 2022 een opvanglocatie voor vluchtelingen gevestigd aan de Bosweg. Het betreft een voormalig kantoorpand en de opvang verloopt tot nu toe naar tevredenheid van gemeente, omwonenden en vluchtelingen. Voor deze Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) in Putte is nu een bestuursovereenkomst getekend tussen de gemeente en het COA. De ondertekening van deze overeenkomst markeert een mijlpaal in de samenwerking tussen de genoemde partijen om humane en passende opvang te bieden. Wat dit concept uniek maakt, is dat de gemeente Woensdrecht de verantwoordelijkheid krijgt voor het beheer voor een langere periode (mei 2025). Voor de verdere invulling op deze locatie heeft dit geen gevolgen, het Rode Kruis blijft coördinator.

Burgemeester Steven Adriaansen benadrukt het belang van deze aanpak: “De locatie leent zich bij uitstek voor de opvang van vluchtelingen en de samenwerking met het Rode Kruis verloopt zeer prettig. De vluchtelingen koken zelf en maken de locatie schoon. Vrijwilligers geven taallessen en integratie in het lokale verenigingsleven komt op gang. Met deze bestuursovereenkomst maken we officieel dat de gemeente de eigen regie kan voeren op deze opvang. De gemeente Woensdrecht is de eerste gemeente die een overeenkomst sluit voor een locatie in eigen beheer voor een langere periode.”

Uitbreiding van opvangcapaciteit in Ossendrecht

Momenteel biedt de Volksabdij onderdak aan zestig Oekraïense vluchtelingen die hun toevlucht hebben gezocht vanwege de oorlog in hun thuisland. De kapel is de afgelopen maanden omgebouwd tot extra slaapkamers, waardoor er vanaf 1 november 2023 nog eens circa 30 opvangplekken beschikbaar worden gesteld.

Wethouder Rainier Schuurbiers. "De uitbreiding van onze opvangcapaciteit zal ons in staat stellen om nog meer Oekraïense vluchtelingen te helpen en hen de steun te bieden die ze nodig hebben. Met deze maatregelen anticiperen we op de verwachte toename in het aantal vluchtelingen en geven we gehoor aan de landelijke oproep om extra plekken te creëren.”