Signalen dat sommige verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed mogelijk in de problemen gaan komen vanwege de stijgende energiekosten hebben de gemeente Woensdrecht bereikt. Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van een unaniem aangenomen motie de gemeenteraad voor om een reserve ‘energie noodfonds verenigingen’ van €100.000,- op te richten.

Het kabinet heeft landelijke maatregelen genomen om particulieren en ondernemers te ondersteunen nu de energiekosten stijgen. Voor verenigingen en stichtingen geldt dit niet. Zowel de gemeente als de verenigingen vinden het onwenselijk dat de contributie hierdoor verhoogd zou worden.

Wethouder Van Agtmaal: “We zijn blij met de motie uit de gemeenteraad, want de maatschappelijke rol die verenigingen en stichtingen vervullen is van groot belang voor de dorpen in de gemeente. Landelijke maatregelen blijven uit voor deze doelgroep en als verenigingen dreigen weg te vallen is dit een groot gemis voor de inwoners. We hopen met het instellen van een noodfonds alle maatschappelijke functies overeind te houden”.

Het doel van het reserve ‘energie noodfonds verenigingen' is om noodlijdende partijen te helpen die zonder deze steun moeten stoppen met de activiteiten. Wel dient aangegeven te worden wat zij zelf gedaan hebben om energie te besparen en dus de energierekening te drukken. Welke doelgroepen in aanmerking komen en hoe de subsidie wordt berekend zal uitgewerkt worden in een nadere regeling.

Energiebesparende maatregelen

De gemeente stimuleert verenigingen, stichtingen en gebruikers om energiebesparende maatregelen te treffen. Het is mogelijk om hiervoor via de gemeente een lening af te sluiten. Meerdere verenigingen hebben hier reeds gebruik van gemaakt en hebben daar nu profijt van. Wethouder Van Agtmaal: “Juist nu levert een investering in energiebesparing veel op en is de terugverdientijd zeer rendabel. Ik ga graag in gesprek met verenigingen die hier ideeën over hebben. Het noodfonds is een laatste redmiddel, wanneer ook de energiebesparende maatregelen die genomen zijn niet (meer) afdoende zijn”.