De inhoud is geladen.

Initiatieven van inwoners / overheidsparticipatie

Heeft u een idee om de leefbaarheid van uw dorp of buurt te vergroten en bent u bereid hiervoor de handen uit de mouwen te steken? Dan juichen wij dit toe en gaan wij graag met u hierover in gesprek. De gemeente kan faciliteren op verschillende vlakken.

Het algemene e-mailadres waarmee u een burgerinitiatief kunt doorgeven is initiatieven@woensdrecht.nl.

De verordening burgerinitiatief Woensdrecht is hier te lezen.

Neem contact op met het dorpsplatform

Ook de dorpsplatforms kunnen u vaak verder helpen bij het uitwerken van uw idee.

Contactgegevens dorpsplatforms

Zonnestralen op bloemetje