Initiatieven van inwoners / overheidsparticipatie

Wanneer bewoners of ondernemers een idee voor dorp of de buurt en zelf de handen uit de mouwen willen steken om iets voor hun medebewoners of hun buurt te doen spreken we van een initiatief. Zij nemen zelf het initiatief en vragen (soms) de gemeente om mee te doen. De gemeente Woensdrecht juicht dit toe en geeft ruimte aan deze initiatieven.

Het algemene e-mailadres waarmee u een burgerinitiatief kunt doorgeven is initiatieven@woensdrecht.nl.

De Verordening burgeriniatief Woensdrecht is hier(externe link) te lezen.

Neem contact op met het dorpsplatform

Ook de dorpsplatforms kunnen u vaak verder helpen bij het uitwerken van uw idee.

Contactgegevens dorpsplatforms

Zonnestralen op bloemetje