De gemeente Woensdrecht verlengt de subsidie voor de Inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg aan GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). Ook in 2023
kunnen inwoners elke woensdagmiddag terecht in mfc Kloosterhof voor contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten. De inloopfunctie voorziet in een behoefte voor mensen met een psychische of sociale problematiek en mensen die om een andere reden kwetsbaar of eenzaam zijn.

De inloopfunctie wordt ingevuld door ervaringsdeskundigen van GGZ WNB. Dit betreft zowel betaalde als vrijwillige ervaringsdeskundigen. De inloop is laagdrempelig van opzet: mensen zijn vrij om te komen en te gaan, aanmelden hoeft niet en er zitten geen verplichtingen aan vast. De ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor, geven voorlichting en advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie.

Meerwaarde

Els Govers, bestuurder bij GGZ WNB: “De meerwaarde van de inloopfunctie laat zich zien
in het contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten en de mogelijkheid om in te spelen op de behoeften van de deelnemers. Als we bedenken dat 40% van de mensen ooit in zijn of haar leven te maken krijgt met een psychische aandoening, dan zijn de inlopen onmisbaar. Zowel vanuit preventie oogpunt als bij het bestrijden van het stigma rond psychische kwetsbaarheid. Vanuit de inloop kunnen we mensen betrekken bij andere activiteiten of doorleiden naar
een-op-een-begeleiding of begeleiding op maat als dat nodig blijkt. Zo kunnen ze weer volop mee doen in de maatschappij.”

Behoefte

De inloopfunctie vindt elke woensdagmiddag plaats in mfc Kloosterhof in Hoogerheide. Mensen weten de inloop steeds beter te vinden: het aantal bezoekers is gestegen van 7-10 bezoekers per middag naar circa 18 personen.

Wethouder sociaal domein Lars van der Beek: “De inloopfunctie voorziet in een behoefte.
We willen de inloop graag behouden omdat het past binnen ons preventieve beleid. Het is laagdrempelig, goed toegankelijk en voelt snel vertrouwd voor mensen. Het draagt er bovendien aan bij dat we in een vroeg stadium hulp kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben.”