Om de kwaliteit en kwantiteit van ons groen en meer specifiek bomen te bewaken zijn er regels rond het kappen van bomen opgesteld. Het opstellen van een lijst met monumentale bomen maakt daar onderdeel van uit.

Waardevolle bomen kunnen zowel op particuliere terreinen als in de openbare ruimte voorkomen. Voor bomen die op de waardevolle bomenlijst zijn opgenomen wordt in principe géén vergunning verleend om ze te kappen, tenzij één van de uitzonderingsgronden (gevaar voor de veiligheid, ziekte of aantastingen, noodkap) van toepassing is.
Eigenaren van waardevolle bomen behouden zélf hun zorgplicht voor de boom.

Het overzicht met de waardevolle bomen maakt onderdeel uit van de Groene Agenda 2021-2025.

We presenteren de lijst ook als document met de bomen gesorteerd per woonkern.