M.E. (Marieken) de Lange

Voorzitter Opinieraad Bestuur

Contactgegevens

Telefoonnummer 06-20581181
E-mailadres marieken@delange.info

Nevenfuncties

  • Voorzitter commissie Sociaal Domein
  • Leidinggevende Allévo *

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.