Verenigingen en stichtingen die activiteiten aanbieden aan inwoners uit de gemeente Woensdrecht kunnen nu een aanvraag doen voor subsidie voor de komende vier jaar. De aanvraag van deze zogenaamde waarderingssubsidie moet voor 1 juni 2023 binnen zijn.

De gemeenteraad heeft onlangs de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht vastgesteld. Deze geactualiseerde regeling beschrijft de regels en voorwaarden voor verenigingen en stichtingen om in aanmerking te komen voor subsidie. De regeling is te vinden op: www.woensdrecht.nl/jaarlijkse-subsidies.

Vierjaarlijkse aanvraag

Woensdrecht werkt sinds 2017 met een vierjaarlijkse subsidie. Dat betekent dat verenigingen slechts één keer in de vier jaar subsidie aan hoeven vragen. De aanvraag voor de periode 2024-2027 staat nu open.

Bloeiend verenigingsleven

Portefeuillehouder Lars van der Beek: “Verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren voor inwoners vinden wij erg belangrijk voor de leefbaarheid en verbondenheid in de kernen. Om een bloeiend verenigingsleven te houden, verstrekken we subsidie. We kiezen bewust voor een vierjarige subsidie om het werkbaar te houden voor de verenigingen, die veelal door vrijwilligers gerund worden.”

Verenigingen en stichtingen die bij de gemeente bekend staan, zijn per brief geïnformeerd. Ook nieuwe initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen. Alle informatie is te vinden op de website van de gemeente.