Ontwerp bestemmingsplan "Walhoeve Hoogerheide"

Dit is een oud bericht.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Walhoeve Hoogerheide” voor een ieder ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie 'Walhoeve' rond de Ossendrechtseweg 61 te Hoogerheide 25 woningen te realiseren. Op de locatie blijft de bestaande woning behouden.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 15 september 2022, gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl.

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.